Lokalizacja

   
  • Niniejszy serwis internetowy www.spletowice.prospect.pl wraz z zawartością oraz elementami graficznymi składającymi się na jego całość, jest własnością Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach - i zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. podlega ochronie praw autorskich (dz. U. Z dnia 23 lutego 1994 r., nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami).
  • Kopiowanie lub powielanie elementów serwisu www.spletowice.prospect.pl na inne serwery lub do innych ośrodków w celu dalszego powielania lub ponownego rozpowszechniania bez wiedzy i zgody administratora strony jest wyraźnie zabronione.
  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia podanych informacji lub danych, bez konieczności wcześniej notyfikacji.
  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady danych zawartych w serwisie www oraz za jakiekolwiek szkody mogące wynikać z posłużenia się informacją w nim zawartą.
  • Niniejszy serwis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 par.1 kodeksu cywilnego.
  • Wszystkie nazwy, loga, znaki firmowe należą do ich prawnych właścicieli i zostały użyte w serwisie wyłącznie w celach informacyjnych.
  • W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
  • Osoby naruszające powyższe wytyczne będą ścigane sądownie w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
   
© Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 2016