Lokalizacja

   

 BIBLIOTEKA SZKOLNA

Bibliotekarz: mgr Anna Kozak

 

Biblioteka szkolna stanowi dla uczniów i nauczycieli centrum informacji, daje możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia. Użytkownikami naszej biblioteki są uczniowie, nauczyciele.

Gromadzone są następujące zbiory:

  • dokumenty piśmienne,
  • kasety video,
  • płyty CD,
  • prasę (pedagogiczną, popularnonaukową, regionalną).

W bibliotece znajdują się również obowiązujące przepisy wewnątrzszkolne. Księgozbiór biblioteki jest systematycznie rozbudowywany i modyfikowany. W oparciu o program MOL tworzona jest komputerowa baza danych.

Podstawowym celem pracy pedagogicznej w bibliotece jest rozwijanie kultury czytelniczej uczniów poprzez:

  • rozbudzanie potrzeb czytelniczych,
  • rozwój zainteresowań i motywacji czytelniczych,
  • przygotowanie do aktywnego odbioru dóbr kultury,
  • doskonalenie technik higieny pracy umysłowej,
  • przygotowanie do świadomego wyboru przekazów medialnych.

Uczniowie poszukujący informacji w bibliotece mogą samodzielnie korzystać z warsztatu informacyjnego lub poradzić się bibliotekarza. Do ich dyspozycji jest bogaty księgozbiór podręczny - encyklopedie, słowniki, leksykony, poradniki i inne źródła informacji.

PRZEWODNIK INTERNAUTY

Encyklopedie, leksykony, słowniki

http://encyklopedia.pwn.pl/
http://www.encyklopedia.wp.pl/
http://wiem.onet.pl/
http://www.encyklopedia.interia.pl
http://www.leksykony.interia.pl/
http://biblioteka.onet.pl/
http://slowniki.onet.pl/

Muzea

http://www.kopalnia-wieliczka.pl/
http://www.wawel.krakow.pl/
http://www.muzeum-chleba.pl/

Ekologia

http://www.ekoinfo.pl/

   

CERTYFIKATY

Naszej szkole przyznano
CERTYFIKATY

           

 

 

 

   
© Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 2016